Sprawdź, gdzie warto kupić ubezpieczenie OC – porównywarka

porównywarka OC

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a ubezpieczenie OC

W przypadku zakupu pojazdu konieczne jest sprawdzenie ważności polisy OC. Jeżeli podpisujemy pierwszą umowę kupna-sprzedaży samochodu sprzedający powinien dać nam również certyfikat potwierdzający ubezpieczenie. Nie jest jednak to równoznaczne z faktycznym jego posiadaniem. Bowiem jeżeli zawierał umowę online, mógł jej nie opłacić, w związku z czym polisa została rozwiązana automatycznie. Aby uniknąć kłopotów finansowych, powinniśmy to sprawdzić. Możliwości tego jest wiele, np. na stronie UFG po wpisaniu nr rejestracyjnego otrzymujemy informację, czy dany pojazd na wskazany konkretny dzień posiada taką ochronę.

Co może zrobić kupujący z polisą zbywcy?

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży wraz z samochodem otrzymujemy polisę OC. Jeżeli sprawdziliśmy i faktycznie ubezpieczenie to jest zawarte i obowiązuje, mamy kilka opcji z nim związanych. Kupujący ma więc prawo:

– Kontynuować polisę zbywcy: w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności powinniśmy zgłosić do zakładu ubezpieczeniowego ten fakt. Kupujący ma możliwość zachowania polisy sprzedającego i korzystania z niej do końca trwania okresu ochrony. Należy jednak pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe mogą dokonać re kalkulacji składki. Oznacza to, że cena polisy zostanie przeliczona od nowa i możliwa jest konieczność dopłaty, szczególnie w przypadku młodocianego kierowcy.

Ważne jest, że polisa taka wygasa z dniem końca jej ochrony i nie zostaje automatycznie przedłużona. Kupujący więc szczególnie musi zwrócić uwagę na ten okres, bowiem już 1 dzień niespełnienia obowiązku posiadania takiego ubezpieczenia skutkuje dużymi karami finansowymi ze strony instytucji stojącej na straży jego przestrzegania — UFG. 

– Wypowiedzieć dotychczasową polisę: kupujący może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela samochodu i zawrzeć nową, już na warunkach indywidualnie do niego dostosowanych. Jest to opcja o tyle dobra, że w przypadku końca okresu ochrony jeżeli polisa była opłacona w pełni, to nawet jak zapomnimy o jej przedłużeniu na kolejny rok, to zgodnie z przepisami prawa nastąpi to automatycznie. Dzięki temu możemy uniknąć kary finansowej. Jeżeli zdecydujemy się na taką opcję, należy to zrobić jak najszybciej. Bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym dotychczas była zawarta umowa, może przeliczyć, ile na kupującego wynosiłaby nowa składka i nałożyć na niego obowiązek jej zapłaty proporcjonalne do okresu, w którym korzystał z takiej ochrony.

Zawierając umowę kupna-sprzedaży należy dopełnić wiele formalności, które jednak możemy obecnie wykonać zdalnie. Tak naprawdę ważne jest zgłoszenie zakupu pojazdu i przedstawienie stosownego dokumentu, który możemy pokazać w agencji ubezpieczeniowej i wtedy ona przekazuje odpowiedniemu zakładowi kopię lub bezpośrednio przesłać do konkretnego towarzystwa. Ważne jest, aby zgłoszenie było skuteczne, na co powinniśmy otrzymać potwierdzenie.

Recommended Articles